Konference ČSÚP 16

16. ročník odborné konference Člověk, stavba a územní plánování

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze si Vás dovoluje pozvat na šestnáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování (ČSÚP 16), která se bude konat ve středu 16. 11. 2022.

Link na video záznam konference posledního ročníku naleznete zde.
Příspěvek Romana Vodného (ředitele Odboru územního plánování MMR) na téma „Průřezové informace z MMR“ si můžete stáhnout zde.
Příspěvek Jana Kasla (předsedy České komory architektů) obsahující mimo jiné „7 tezí ČKA k reformě územního plánování“ si můžete stáhnout zde.

Link na stream konference předposledního ročníku naleznete zde.

Program posledního ročníku naleznete zde.
Sborník abstraktů minulého ročníku naleznete zde.

Konference je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky. Výstupem konference je recenzovaný sborník, který byl v roce 2019 zařazen do prestižní databáze Scopus.

Událost je ukončena.