Urban Design Award – vyhlášení vítězů loňského ročníku

Dovolujeme si vás pozvat na Vyhlášení vítězů 27. ročníku studentské mezinárodní soutěže Urban Design Award a následnou debatu s oceněnými, která proběhne 20. 3. 2023 od 13:00 na Fakultě architektury ČVUT.

Diplomy předá Děkan Fakulty architektury ČVUT doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.; předseda Asociace pro urbanismus a územní plánování Doc. Ing. arch. Petr Durdík a vedoucí Ústavu prostorového plánování doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.

V debatě, která proběhne v historii soutěže vůbec poprvé, se kromě prezentací projektů budeme věnovat také otázkám výuky a vedení urbanistických projektů na různých univerzitách. Bude prostor i na dotazy z publika. Kromě domácích studentů přislíbili účast ocenění z Brna, Bratislavy a Budapešti. Účast potvrdila také porotkyně z Katedry urbanismu Wroclawské Politechniky.

Akce proběhne 20. 3. 2023 od 13:00 na Fakultě architektury ČVUT, předběžný program:
13:00 – 13:25 Vyhlášení vítězů a vernisáž výstavy – přízemí vedle m.152
13:30 – 15:00 Debata s oceněnými – přízemí – místnost 152

Akce bude vedena v anglickém jazyce a pro účastníky zajistíme drobné občerstvení. Celý program bude živě přenášen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aD2AwRyodDQXr3CZZUiZHRrQhqmBtzljwrNHghX31lOo1%40thread.tacv2/1678280831533?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%22192153c2-7bc0-43ec-b839-6634ea18d4d9%22%7d

Událost je ukončena.