Konference ČSÚP 18

18. ročník odborné konference Člověk, stavba a územní plánování

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze si Vás dovoluje pozvat na osmnáctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování (ČSÚP 18), která se bude konat ve čtvrtek 21. 11. 2024.

Konference je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky. Výstupem konference je recenzovaný sborník, který byl v roce 2019 zařazen do prestižní databáze Scopus.

 • 00

  dny

 • 00

  hodiny

 • 00

  minuty

 • 00

  vteřiny