Slovník pojmů

Všechna | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 4 jmen in this directory beginning with the letter A.
A
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Agentura je organizační složkou státu dle § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky. Je zřízena s účinností od 1. 1. 2015 zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Územní působnost Agentury se vztahuje na celou Českou republiku. Agentura je správním úřadem ve smyslu čl. 79 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky.


Zobrazit více
Agora

Ústřední veřejný prostor antických řeckých měst. Zpočátku rostlý, v helenistickém období komponovaný prostor, obsahoval jak správní, tak obchodní a společenské stavby.
zdroj: SYROVÝ Bohuslav a kol. Architektura svědectví dob. Praha: SNTL, 1977.

Akropolis

Opevněné návrší starořeckých měst s posvátným okrskem, vladařským palácem apod. Ústřední opevněná část pravěkých a raně středověkých hradišť, obvykle se sídlem vladaře. Přeneseně ve městě vyvýšené významné místo s hradem, palácem nebo chrámem.
zdroj: Encyklopedie antiky. Praha: Academia 1974

Athénská charta
Aténská charta je soubor zásad „moderního urbanismu“, přijatý na konferenci CIAM roku 1933, vydané Le Corbusierem roku 1943 v Paříži. Athénská charta se stala teoretickým základem funkcionalistického urbanismu.
(zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9nsk%C3%A1_charta)