Slovník pojmů

Všechna | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
V tomto seznamu je aktuálně 1 jméno začínající písmenem L.
L
Limity území
Limity využití území jsou ty skutečnosti, které nějakým způsobem mezují nebo v budoucnu mohou omezovat nebo negativně ovlivňovat rozvoj území. Jsou vyvolány potřebou ochrany přírody a krajiny, života a zdraví obyvatel, technické infrastruktury apod. Limity využití území jsou soubor přesnbě definovaných jevů určených vyhláškou 500/2006 Sb. Jevy jsou znázorněny ve výkrese, který je součástí Územně analytických podkladů - výkres Limit využití území.