Slovník pojmů

Všechna | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 2 jmen in this directory beginning with the letter T.
T
Terminál

Prostor, kde dochází nakládce, vykládce či překládce objektu přepravy, nebo ke změně druhu či prostředku přepravy, individuální i hromadné. Typickým příkladem je letiště, přístav, železniční stanice.
zdroj: SVÍTEK Miroslav. Základní definice dopravní telematiky. [online]. Praha: ČVUT, fakulta dopravní, 2001. Dostupné z: http://www.lt.fd.cvut.cz/its/rok_2001/definice.htm

Transformační struktura (území)
Stavební struktura nebo území určitého rozsahu, ve kterém dochází k zásadní změně způsobu využití, rekonstrukcí a adaptací. Typickým příkladem jsou tzv. Brownfields.
zdroj: www.irppraha.cz