Slovník pojmů

Všechna | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 2 jmen in this directory beginning with the letter F.
F
Forum

Ústřední veřejný prostor antických římských měst. Zpočátku rostlý okrsek, v císařském období monumentálně komponovaný prostor, sloužící primárně k vyjádření politické moci a náboženského názoru vládnoucích představitelů. Komerční a civilní využití je až druhotné a spíše v připojených vedlejších stavbách.
zdroj: SYROVÝ Bohuslav a kol. Architektura svědectví dob. Praha: SNTL, 1977. 

Funkční skupiny místních komunikací
Místní komunikace se dělí podle své urbanisticko-dopravní funkce (dle ČSN 73 6110):
A - rychlostní komunikace
B - sběrné komunikace
C - obslužné komunikace
D - zklidněné komunikace