Slovník pojmů

Všechna | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 3 jmen in this directory beginning with the letter I.
I
Identita krajiny
Vlastnost krajiny, která vzniká spolupůsobením výrazného charakteru krajiny a čitelných stop kulturního a historického vývoje krajiny. Identita krajiny je též vytvářena nehmotnými vlastnostmi určitých míst – duchovním významem, symbolickým významem nebo významem historickým.
Interiér města
Interiér města je jeden veřejný či urbánní prostor nebo množina vnímaných urbánních prostor Je chápán spíše jako statické hmotné prostředí ve městech z pohledu odborníka.
zdroj: I. Kaplan - přednášky IMUD
Intravilán
Je stanoven ve vyhlášce ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 97/1966 Sb. Jedná se o území, které je ke 1.9.1966 souvisle zastavěno nebo jinak technicky upraveno pro potřeby obce (sídliště). Zarhnujne i pozemky, které jsou zemědělskou půdou, ale nevytváří se zemědělským půdním fondem souvislý celek (jsou od něho odděleny souvislou zástavbou nebo zabíhají do zastavěné části a jsou tvarově i rozlohově nevhodné k zemědělskému obhospodařování mechanizačními prostředky).

Související odkazy: http://www.uur.cz/