Slovník pojmů

Všechna | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 2 jmen in this directory beginning with the letter B.
B
Bike sharing

V posledních letech se především ve velkých městech rozvíjí takzvané sdílení kol. Bike sharing je jedním ze způsobů, jak zpřístupnit kola všem lidem v místech, ve kterých jsou nejvíce potřeba. Systém funguje na principu půjčování veřejných kol - lidé si na jakémkoliv stanovišti mohou půjčit kolo, použít ho a poté vrátit na jiném stanovišti. Půjčení kola je buď bez poplatku, nebo s minimálním poplatkem. Kola jsou přizpůsobena pro městský provoz, jsou pohodlná a snadno nastavitelná, a uzpůsobena tak, aby nedošlo k zašpinění oděvu. Navíc bývají vybavena světly a košíkem, který slouží na odložení věcí. Systém s úspěchem několik let funguje například v Londýně, Mnichově, Barceloně nebo v Paříži. U nás byl v roce 2007 společností Homeport s.r.o. spuštěn projekt - půjčovna v Praze – Karlíně (rovinatá část hlavního města).
zdroj: Cyklostrategie [online]. 2008 [cit. 2016-09-09]. Dostupné z: http://www.cyklostrategie.cz/ 

BPEJ
Bonitovaná pudně-ekologická jednotka (BPJE) vyjadřuje pětimístným číselným kódem hlavní půdní a klimatické podmínky mající vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. Kromě numerické datové báze jsou PBJE znázorněny i v mapových podkladech - mapy BPEJ (1:5000). Číselný kód určuje charakterisiku pozemku a mapa pak jeho umístění. Kód: /1. čislice/ určuje přílušnost ke klimatickému regionu; /2. a 3. číslice/ určuje přílsušnu hlavní půdní jednotku; /4. číslice/ určuje kombinaci svažitosti a expozici pozemku; /5. čáslice/ určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovosti.
Související odkazy: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bonitovan%C3%A1_p%C5%AFdn%C4%9B_ekologick%C3%A1_jednotka